top of page

TERVEYTTÄ JALOILLESI

Jalkaklinikka Tapio

Tietosuoja

Tietosuojaseloste

Henkilötietojasi käsittelee yksityinen elinkeinonharjoittaja Jalkaklinikka Tapio.

Laskutusasiakkaiden tarvittavat laskutustiedot käsittelee Nettilasku-palvelussa suomalainen Epic Invoicing Oy.

Verkkosivujen kautta annetut ajanvaraustiedot käsittelevät Yhdysvalloissa sijaitsevat palveluntarjoajat Wix ja Google. Nämä tarjoavat riittävän tietosuojan tason Euroopan Komission päätöksen mukaisesti.

Sinulla on oikeus pyytää pääsy itseäsi koskeviin tietoihin.

Asiakkaalta kerätään jalkojen terveyteen oleellisesti liittyvää terveystietoa, jotta hyvä potilaan tarpeeseen perustuva hoito toteutuisi. Potilastietojen tallentamista edellytetään potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 7 §:ssä.

bottom of page